Orion Stålpanel Pool

Orion pooler är en ny generation av pooler tillverkade i Europa i enlighet med EN 10346.Poolen skapas med en unik stålpanel med en tjocklek på 2 mm, täckt med ett dubbelt galvanisk skikt av zink och aluminium 750/800 g / m2 samt ett patenterad magnesiumskikt ”Spectron”. Detta ger effektivt motstånd mot korrosion, det är därförpanelerna normalt har en livslängd på mer än 30 år. Tack vare den modernaste helt automatiserade tillverkningstekniken som utvecklats i samarbete med en ledande producent av lösningar för flygplanstillverkning ger detta en panel dubbelt så stark och mer hållbar i jämförelse med traditionella metoder. Spectron skiktet fungerar som ett skyddande pansar och säkrar strukturen av panelen på varje sida och bildar ett effektivt skydd mot aggressiva kemikalier i marken som typ salter, klorider och ammoniakföreningar. Panelens stål är belagd med Spectron lager i flera omgångar genom att panelen doppas i ett bad av den varma lösningen. Panelerna genomgår rigorösa tester i enlighet med ISO normer EN 3497, EN 2808, EN 9227 och EN 4628. En av fördelarna med ORION pool är den bärande konstruktionen, den tål att återfyllas mot och tömmas på vatten (tex vid linerbyte). Individuella paneler placeras på en förberedd betongplatta (10-15cm tjock) och fixeras till den med ankarcement och bult, paneler och stag skruvas ihop med bultar. Det hela bildar en väldigt stabil konstruktion som kan avslutas uppåt med en gjutränna som fylls med cement och armeringsjärn som även den stabiliserar upp konstruktionen ytterligare och ger en perfekt yta för fastsättning av kantsten (tillval). Poolens Interiören täcks med en formsvetsad Alkorplan liner 0,75 mm med ”snapp-inlist”. ORION stålpanel pool tål verkligen att jämföras med. ORION poolen kan tilläggsisoleras med frigolit innan utvändig återfyllnad, uppgrävda massor återanvänds och vattnas ner.

Tillagd i varukorgen