Sandfilter Saturn75 kg, inkl.pallett, exkl.kopplingar

  • Artnr: BH_SF081024

Beskrivning av artikel

Tekniska data, se bifogat datablad, Art.nr: SF081024