Flockersticks Solufloc

Flockmedel, tabletter.

  • Artnr: BV7010099

Beskrivning av artikel

För att binda icke-filtrerbara föroreningar.

1 patron för 20-40 m3 vatten, beroende graden av förorening.