Chloryte Sticks, 4,8 kg 300 g UN3487

Calcium Hypochlorite Sticks utan cyanursyra.

  • Artnr: BR4637164

Beskrivning av artikel

Smart klorlösning utan cyanursyra – Calcium Hypochlorite Sticks för enkel och effektiv desinficering av pool eller större spasystem.
Till skimmer eller klorinator
Ligger i rullar i plasthölje för jämn upplösning
Hög kvalitet utan cyanursyra och med 70 % klorhalt

Tillsätt Chloryte® Sticks i skimmern eller klorinatorn – om där inte redan finns stabiliserat organiskt klor – triklor eller diklor, se produktmärkningen. Tänk på att det inte får ligga någon annan typ av klor i behållaren tillsammans med Chloryte Stick.

Dosering:
1. Mät först pH-värdet och justera det till ett värde mellan 7,0–7.4 vid behov.
2. Tillsätt en Chloryte® Sticks per 20 m3 bassängvatten var 4–5 dag.
3. Placera pinnen i skimmern eller klorinatorn

Test:
 Mät klornivån 1–2 gånger i veckan med en testsats eller elektronisk mätutrustning och håll värdet på 1–3 mg/l

Chockbehandling:
Om vattnet är inte klart rekommenderar vi chockklorering av vattnet med Calcuíum-klorgranulat.
Vi rekommenderar att du använder Bayrol Super Flok Plus-flockningsmedel tillsammans med Chloryte Stick för att få ännu bättre vattenkvalitet

Biocider måste användas med försiktighet: läs etiketten och instruktionerna innan du använder produkten.