Alkaplus Melpool

1kg granulat

  • Artnr: BV2001516

Beskrivning av artikel

För att öka poolvattnets totalalkalinitet.

150 g av denna produkt till 10 m³ vatten ökar TA med 10 ppm.

Lägg inte till mer än 300  g/10 m³ vatten vid varje behandling.